+7 7112 93-37-68

AQJAIYQ Әлеуметтік-Кәсіпкерлік Корпорациясы

Контакты СПК Aqjaiyq Instagram СПК Aqjaiyq Facebook

Кері байланыс

Яндекс.Метрика

Таратудың негізінде заңды тұлғаны тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін мыналар ұсынылады:

1) заңды тұлғаның таратылуын мемлекеттік тіркеу туралы өтінімді Пішінге сәйкес . Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі белгілеген;

2) заңды тұлғаның меншік иесінің немесе құрылтай құжаттары уәкілеттік берген меншік иесінің немесе заңды тұлғаның уәкілеттік берген органының заңды тұлғаның мөрімен расталған шешімі (болған жағдайда);

3) заңды тұлғаны тарату туралы ақпараттың Әдiлет министрлiгiнiң ресми баспа органдарында жариялануын растайтын құжат, кредиторлардың өтiнiштерiнiң тәртiбi мен мерзiмдерi;

4) облигацияларды және (немесе) акцияларды және (немесе) облигацияларды өтеу қорытындылары туралы және бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органда тіркелген акциялардың шығарылымы туралы, акциялар шығарылымы туралы және (немесе) немесе) облигациялар;

5) заңды тұлғаның мөрі бұзылғаны туралы құжат (бар болса);

6) заңды тұлғаның шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда, заңды тұлғаны тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін тіркеу жарнасы бюджетке төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге құжат;

7) құрылтай құжаттары.

Табиғи монополия субъектісінің қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеуді табиғи монополиялар салаларындағы көшбасшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның алдын ала келісімімен тіркеуші орган жүзеге асырады.

Заңды тұлғаны тарату тәртібі бұзылған жағдайда, сондай-ақ мынадай жағдайларда:

заңды тұлғаның шотты тiркеу есебiнен алынып тасталмаған филиалдарының (өкiлдiктерiнiң) болуы;

  • салық берешегі,
  • Міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешек немесе мемлекеттік заңдылық органдарының салық заңдылығының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен салық төлеушінің міндеттерін орындамаған жағдайда, берешек туралы осы ақпаратты беруден бас тартуы
  • тіркеу органы заңды тұлғаның қызметін тоқтату туралы мемлекеттік тіркеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Заңды тұлға Ұлттық тізілімде осы ақпаратты енгізгеннен кейін қызметін тоқтатты деп саналады.

Заңды тұлғаны сот шешімі бойынша таратқан заңды тұлғаны тоқтату туралы мемлекеттік тіркеуді сот шешімімен және тарату туралы іс жүргізу аяқталғаны туралы сот шешімі негізінде жүзеге асырады.

Бұл жағдайда тіркеу органына таратуды тіркеу туралы өтініш беру талап етілмейді.

Тiркеушi орган шешiм негiзiнде және тарату туралы iс жүргiзу аяқталғаны туралы сот шешiмi бойынша заңды тұлғаны тарату туралы бұйрық шығарады.

Заңды тұлғаны тарату туралы шешім алған тіркеу органы құжаттарды алған күннен бастап <5 күн ішінде :

1) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тарату рәсiмiнiң сақталуын тексередi;

2) заңды тұлғаны тарату туралы Ұлттық тізіліміне енгізеді.

Мемлекеттік кіріс органы, Ұлттық сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінен алынған ақпарат негізінде, мемлекеттік кіріс органында тіркелген, қызметті тоқтататын заңды тұлғаның есебінде болмаған (болған) немесе заңды тұлғаның өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда қарыз туралы мұндай мәліметтерді беруден бас тартуы туралы ақпарат береді Қазақстан Республикасының «Салық және өзге де міндеттемелер туралы» Кодтары (Салық кодексі) және Қазақстан Республикасының «Кодтары» туралы Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу.

3) заңды тұлғаны тоқтатуды тіркеу, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (куәлікті) алып тастау және оны Ұлттық тізілімнен шығару туралы бұйрық шығарады. Заңды тұлғаны таратудың белгіленген тәртібін бұзу анықталған жағдайда, тіркеуші орган қызметті тоқтатуды тіркеуден бас тарту туралы бұйрық шығарады.

Егер заңды тұлғаның қызметiн тоқтатуды тiркеу туралы өтiнiш жасаған филиалдары мен өкiлдiктерiн тiркеуден бас тартпаған болса, тiркеушi орган қызметiн тоқтатуды тiркеуден бас тарту туралы бұйрық шығарады.

4) заңды тұлғаның қызметiн тоқтату туралы Ұлттық тiзiлiмге ақпарат енгiзедi.

Құрылтай құжаттарының түпнұсқалары, сондай-ақ таратуды тіркегені үшін ұсынылған өзге де құжаттар тіркеуші органда сақталады.

Заңды тұлғаны таратуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш заңды тұлғаны тарату туралы ақпарат жарияланған күннен бастап екі айдан кешіктірмей тіркеуші органға жіберіледі.

Егер тексеру процедурасында тарату рәсімінің бұзылуы анықталмаса, тіркеу органы бес жұмыс күндері заңды тұлғаны қажетті құжаттарды тіркегені туралы мемлекеттік тіркеуге өтініш берген күннен кейін заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды тіркеді. Табиғи монополия субъектісінің қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеуді уәкілетті органның алдын ала келісімі Табиғи монополиялар салаларында басқару.

Сот шешімі бойынша таратылған заңды тұлғаны тоқтату туралы мемлекеттік тіркеуді тарату рәсімі аяқталғаннан кейін сот шешімімен және сот шешімімен жүргізіледі.

Заңды тұлға бұл ақпаратты енгізгеннен кейінгі әрекеттерді Ұлттық кәсіпкерлік сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізіліміне енгізілген деп санайды.

© 2010 - 2022 «Aqjaiyq» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Исатай-Махамбет көшесі, 84