+7 7112 93-37-68

AQJAIYQ Әлеуметтік-Кәсіпкерлік Корпорациясы

Контакты СПК Aqjaiyq Instagram СПК Aqjaiyq Facebook

Кері байланыс

Яндекс.Метрика

Кедендік рәсімдер түрлері

1. Тауарларға қатысты кедендік реттеу мақсатында кедендік рәсімдердің мынадай түрлері белгіленеді:

 1. ішкі тұтыну үшін босату;
 2. экспорт;
 3. кедендік транзит;
 4. кеден қоймасы;
 5. кеден аумағында өңдеу;
 6. кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу;
 7. ішкі тұтыну үшін өңдеу;
 8. уақытша әкелу (жіберу);
 9. уақытша әкету;
 10. реэкспорт;
 11. реэкспорт;
 12. бажсыз сауда;
 13. жою;
 14. мемлекет пайдасына бас тарту;
 15. еркін кедендік аймақ;
 16. тегін қойма;
 17. арнайы кедендік рәсім (кедендік мақсаттар үшін кеден одағының кедендік аумағында немесе одан тыс жерлерде тауарлардың жекелеген санаттарын пайдалану және (немесе) билік ету шарттары мен талаптарын айқындайтын кедендік рәсім).

2. Осы баптың 1-тармағының 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген кедендік рәсімдер Кеден одағына мүше мемлекеттердің халықаралық шарттарымен белгіленеді.

3. Арнайы кедендік рәсім Кеден одағы комиссиясының шешімімен айқындалатын тауарлардың шарттары мен санаттарына сәйкес кеден одағына мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленеді.
(3-тармақ жаңа редакцияда 04.16.2010 ж.)

Кедендік рәсімдерді таңдау және өзгерту

1. Кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарларды таңдаған кезде осы Кодексте және Кеден одағына мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарда белгілі бір кедендік рәсімге орналастырылады.

2. Адам таңдалған кедендік рәсімді осы Кодекске сәйкес екінші түріне өзгертуге құқылы.

Кедендік рәсімге орналастыру

Тауарларды кеден органы осы Кодексте белгіленген тәртіппен босату күні тауарлар кедендік рәсіммен орналастырылған күн болып табылады.

Тауарларды кедендік рәсімге орналастыру шарттарын сақтауды растау міндеттемесі

Тауарларды кедендік рәсімге орналастыру шарттарын сақтауды растайтын міндеттеме декларантқа жүктеледі.

Кедендік рәсімдердің шарттарын сақтау бойынша кедендік бақылау

1. Тауарлар кеден одағының тауарларының мәртебесін иемденбейтін кедендік рәсімдердің шарттарын сақтауды кедендік бақылауды осы Кодексте белгіленген тәртіппен тауарлар осы кедендік рәсімге сәйкес шығарылған кеден одағына мүше мемлекеттің кеден органдары жүзеге асырады.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты кедендік бақылау тауарларды шығарған кеден органының осы Кодекстің 17-тарауына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттен өзге кеден органының мүшесі болып табылатын басқа мемлекеттің аумағында орналасқан.

Кедендік рәсімнің шарттары мен талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілік

Кедендік рәсімнің шарттары мен талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілікті Кеден одағына мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес декларант көтереді.

Кедендік рәсімге орналастырылған тауарларды алып қою (қамауға алу) салдары

1. Кедендік рәсімге орналастырылған тауарларды алып тастау немесе мұндай тауарларды кеден одағына мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес алып қою кезінде осы тауарларға қатысты кедендік рәсім тоқтатыла тұрады.

Егер тауарларды алып қоюды болдырмау немесе оларға қамауға алу туралы шешім қабылданса, кедендік рәсім қайта басталады.

Кедендік рəсімді қайта бастаған кезде осы бөлімге сəйкес төленетін жəне төленген кедендік процедураны тоқтата тұру кезеңіне төленетін сыйақы төленбейді жəне төленбейді.

2. Кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлардың сот шешімі бойынша тәркіленген немесе мемлекеттік меншікке айналдырылған кезде осы тауарлардың кедендік рәсімі тоқтатылады, ал тәркіленген немесе мемлекеттік меншікке айналдырылған шетелдік тауарлар кеден одағы тауарларының мәртебесін алады.

3. Егер кеден одағына мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес адамды әкімшілік немесе қылмыстық жауапқа тартуға байланысты кедендік рәсімнің сақталмағаны және оның орындалмауы нәтижесінде осы кедендік рəсімді одан əрі қолдану мүмкін болмайтынына байланысты болса, кедендік рəсім 15 (он бес) адамның жауапкершiлiкке тарту туралы тиiстi шешiмi заңды күшiне енген күннен кейiнгi күнтiзбелiк күндердi қамтиды.

Осы тармақтың бiрiншi бөлiгiне сәйкес кедендiк рәсiм аяқталмаған тауарлар осы Кодекстiң 21-тарауына сәйкес кеден органдары ұстайды.

© 2010 - 2022 «Aqjaiyq» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Исатай-Махамбет көшесі, 84